oprava výsledků Hrabenov

Závodníci Raška Lukáš, Haluzík Martin, Mráz Daniel mají z Hrabenova započítané body za ten závod, kam spadají věkem.

Pravidla umožňují jezdit dětem ve svojí kategorii + v kategorii vyšší ale jen tehdy, pokud se nejede závod současně. Není tedy možné, aby se závodník postavil na start a jel současně 2 závody.

Pravidla ŠP MTB bod 4. Citace

  • ·  4.      Každý závodník musí být po celou sezónu zapsán pouze v jediné kategorii.
    Pokud by byl zapsán ve více kategoriích, do celkového hodnocení bude zařazen v kategorii odpovídající ročníku narození (Pořadatel závodu je oprávněn ve výjimečných případech umožnit start dítěti do 18 let v nejbližší vyšší kategorii, než kam náleží, a tento výsledek se i počítá do ŠP MTB. Toto dítě zároveň může stejný závod jet i ve své správné kategorii, pokud jde o dvě různé jízdy neprobíhající současně; tento výsledek se také započítá do ŠP MTB)
    Při nedodržení kategorie dle ročníku narození opraví výsledek výsledkář poháru, kromě případu popsaného v předchozím bodě. Jel-li závodník kratší nebo jednodušší jízdu, než měl, nebo pokud jeho výsledek nelze jednoznačně zařadit na správné místo do správné kategorie kvůli nemožnosti objektivně porovnat výsledky, tento výsledek se do ŠP MTB nepočítá
Updated: 1.5.2015 — 14:09
Šumperský pohár horských kol © 2015
Denní centrum Pomněnka Šumperk; Pomněnka; 
Frontier Theme