Propozice Jeřáb

Propozice Jeřáb 2016

Propozice pro 8. ročník závodu horských kol Jeřáb 1003

Název: Jeřáb 1003
Termín: sobota 16.7.2016
Pořadatel: FC Jiskra 2008 o.s.
Prezentace: fotbalové hřiště Červená Voda, dle kategorií od 7:00 hod,
konec 30 min před startem kategorie
Start: parkoviště u Obecního úřadu Červená Voda v 11:00 hod, dětská kategorie – fotbalové hřiště Červená Voda v 9:15 hod
Cíl: fotbalové hříště Červená Voda
Kategorie:
Kategorie Věk Ročník narození
benjamínci (kluci a holky dohromady) méně jak 4 roky 2012 a mladší
předžáci(kluci a holky dohromady) 5 – 7 let 2009 – 2011
malí žáci (kluci a holky dohromady) 8 – 10 let 2006 – 2008
mladší žáci a žákyně 11 – 12 let 2004 – 2005
starší žáci a žákyně 13 – 15 let 2001 – 2003
junioři 16 – 18 let 1998 – 2000
juniorky 16 – 18 let 1998 – 2000
muži A 19 – 29 let 1987 – 1997
muži B 30 – 39 let 1977 – 1986
muži C 40 – 49 let 1967 – 1976
muži D 50 a více let 1966 a starší
ženy A 19 – 39 let 1977 – 1997
ženy B 40 a více let 1976 a starší

 

Zařazení do kategorie je dle ročníku narození, nikoliv podle tříd nebo dosaženého věku. Kategorie tedy zůstává po celý rok shodná.

Trasy: Vyhlášené kategorie zařazené do hodnocení Šumperského poháru horských kol. Boduje se podle pravidel poháru.

 

35 km – pro kategorie starší žáci a žákyně, junioři, juniorky, muži D, ženy A i B

70 km – pro kategorie muži A, muži B, muži C

 

Je možné se přihlásit i na jinou trasu.

 

Tratě pro kategorie benjamínci, předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně budou v okolí fotbalového hřiště v Červené Vodě.

Občerstvení: Na 70 km trati dvě občerstvovací stanice. Na 35 km trati jedna občerstvovací stanice.
Startovné:
Trať Termín úhrady Cena
35 km do 14.7.(včetně) 150,- Kč
  na místě 250,- Kč
70 km do 14.7.(včetně) 200,- Kč
  na místě 300,- Kč

Do 12 let věku je startovné zdarma.

Startovné obsahuje: občerstvení na trati (1x nebo 2x dle délky trati), jídlo a pití po závodě, možnost omytí kola, možnost sprchy (teplé) závodníka.

 

Přihlášky: Přihlásit se je možné online na stránkách Šumperského poháru horských kol nebo přihláškou ze stránek Jeřáb 1003. Posílat přihlášky můžete poštou nebo e-mailem. Přihláška se stává platnou až po uhrazení startovného. Platbu můžete provádět převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a rodné číslo osob, za které platíte startovné.
Bankovní spojení: 1224328309/0800 – Česká spořitelna, variabilní symbol: 16072016, konstantní symbol: 0308
Podmínky závodu: Pro závod jsou platná pravidla ŠUMPERSKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL.

Citace z pravidel (ŠP MTB)

Závodník,

Závodník, který vzdal a nepokračuje v závodě při průjezdu cílem, musí jasně a srozumitelně oznámit cílovým rozhodčím, že závod vzdal a oznámit jim svoje startovní číslo.

Závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na hlavě přilbu. Porušení tohoto pravidla je důvodem okamžité diskvalifikace.

Závodník má zakázáno startovat, nebo se na trati závodu pohybovat s jiným startovním číslem, než mu bylo pořadatelem přiděleno.

Závodník může použít kolo poháněné pouze lidskou silou.

Závodník nesmí na trati závodu jezdit po dobu závodu jiné kategorie.

Závodník je povinen upozornit pořadatele na nedodržování pravidel.

Závodník startuje v závodech na vlastní nebezpečí.

Závodníkům se doporučuje lékařská prohlídka a individuální pojištění

Pořadatel,

Bez použití cyklistické přilby nesmí pořadatel připustit závodníka na start.

Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem.

Pořadatel závodu má právo poslat pomalejší závodníky do cíle předčasně – dle aktuálních podmínek na trati, počasí apod. Závodníci se zkráceným závodem budou ve výsledkové listině uvedeni vždy až za těmi, kteří jeli celou/delší trať.

Kontakt a informace: Tel: 602 560 076 – Stanislav Revús

Tel: 725 345 500 – Jan Horák

e-mail: jerab1003@fcjiskra.com

adresa: FC Jiskra 2008 o.s., Červená Voda 359, 56161, Červená Voda

 

Updated: 14.7.2016 — 19:16

Napsat komentář

Šumperský pohár horských kol © 2015
Denní centrum Pomněnka Šumperk; Pomněnka; 
Frontier Theme