Pravidla

Pravidla Šumperského poháru horských kol (dále ŠP MTB) 2023

 1. Soutěží se podle platných soutěžních pravidel ČSC MTB, pokud není stanoveno jinak v pravidle ŠP MTB
 2. Závody jsou určeny pro širokou amatérskou sportovní veřejnost
 3. Do celkového žebříčku se zařadí závodníci, kteří absolvují alespoň 3 závody
 4. Každý závodník musí být po celou sezónu zapsán pouze v jediné kategorii.
  Pokud by byl zapsán ve více kategoriích, do celkového hodnocení bude zařazen v kategorii odpovídající ročníku narození (Pořadatel závodu je oprávněn ve výjimečných případech umožnit start dítěti do 18 let v nejbližší vyšší kategorii, než kam náleží, a tento výsledek se i počítá do ŠP MTB. Toto dítě zároveň může stejný závod jet i ve své správné kategorii, pokud jde o dvě různé jízdy neprobíhající současně; tento výsledek se také započítá do ŠP MTB)
  Při nedodržení kategorie dle ročníku narození opraví výsledek výsledkář poháru, kromě případu popsaného v předchozím bodě. Jel-li závodník kratší nebo jednodušší jízdu, než měl, nebo pokud jeho výsledek nelze jednoznačně zařadit na správné místo do správné kategorie kvůli nemožnosti objektivně porovnat výsledky, tento výsledek se do ŠP MTB nepočítá
 5. Bodování

a)   jednotlivci
Do celkového žebříčku se boduje prvních 25 závodníků z každé kategorie.
Boduje se dle následujícího systému:
30-25-21-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-5-4-4-3-3-2-2-1-1

v případě že se v rámci jednoho závodu (týká se hlavně maratonů) zároveň jede více tratí (např.: 30,50,80 km), tak se do bodování ŠP MTB započítává jen jedna trasa. Pořadatel musí v propozicích určit, která to bude.

Do celkového hodnocení se započítávají všechny závody. 

b)   Týmy.
Z každého závodu bude započítáno maximálně 5 nejlepších umístění napříč kategoriemi (děti, muži, ženy). 

 6.      Role a kompetence

Závody ŠP MTB probíhají v duchu fair play. Jelikož se jedná o místní amatérské závody, všechny případné spory se snažíme řešit především přátelskou domluvou. Následující body popisují základní rozdělení kompetencí

a)   Závodník,

 • Závodník, který vzdal a nepokračuje v závodě při průjezdu cílem, musí jasně a srozumitelně oznámit cílovým rozhodčím, že závod vzdal a oznámit jim svoje startovní číslo.
 • Závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na hlavě přilbu. Porušení tohoto pravidla je důvodem okamžité diskvalifikace.
 • Závodník má zakázáno startovat, nebo se na trati závodu pohybovat s jiným startovním číslem, než mu bylo pořadatelem přiděleno.
 • Závodník může použít kolo poháněné pouze lidskou silou
 • Závodník nesmí na trati závodu jezdit po dobu závodu jiné kategorie
 • Závodník je povinen upozornit pořadatele na nedodržování pravidel.
 • Závodník startuje v závodech na vlastní nebezpečí
 • Závodníkům se doporučuje lékařská prohlídka a individuální pojištění

b)   Týmy

 • Tým se skládá z 1 a více lidí.
 • Závodník je povinen nahlásit změnu týmu písemně a to na adresu: zavody@spmtb.cz v případě nenahlášení změny, bude nadále veden u týmu který má uveden ve výsledkové databázi.

 

c)    Pořadatel

 • Pořadatel závodu je odpovědný za celý průběh závodu. Do toho spadá i zpracování a doručení propozic. Vypsání jednotlivých kategorií pro závod, zajištění průběhu závodu, sestavení výsledkové listiny závodu.
 • Propozice musí být doručeny v elektronické podobě na emailovou adresu: zavody@spmtb.cz  nejpozději 14 dnů před závodem. V případě zvýhodněné platby předem, je pořadatel povinen zaslat propozice nejpozději 14 dní před koncem zvýhodněného startovného. Při nedodržení může Soutěžní výbor poháru rozhodnout o vyřazení závodu z ŠP MTB
  Propozice musí obsahovat datum, místo startu a prezentace, hodinu startu, vypsané a bodované kategorie, délku tratě případně i převýšení pro jednotlivé kategorie, počet kol, výši startovného, kontaktní osobu, plán a popis tratě.
 • Pořadatel musí po dojetí závodu vyvěsit výsledky, případě umožnit závodníkům do nich nahlížet.
 • Výsledková listina – pořadatel je povinen do 3 dnů od data konání závodu zaslat výsledky ke zveřejnění na web ŠP MTB. Tyto výsledky mohou být v libovolném formátu. Dále pak do 7 dnů musí zaslat výsledky v předepsaném formátu, aby mohly být zaneseny do výsledkové databáze ŠP. Mail pro zasílání: zavody@spmtb.cz
  Předepsaný formát výsledků: standartní formát UCI v Excelu (klasický formát z časomíry) či výsledková listina ke stažení ZDE
 • Pořadatel závodu je povinen odvést paušální poplatek 500 Kč na účet Šumperského poháru MTB: č.ú. 215045986 / 0300 (variabilní symbol: datum závodu nebo název závodu)
 • Bez použití cyklistické přilby nesmí pořadatel připustit závodníka na start.
 • Pořadatel musí zajistit dostatečné značení tratě a dohled nad regulérností závodů.
 • Pořadatel musí zajistit zdravotnické zabezpečení alespoň jedním kvalifikovaným zdravotníkem.
 • Doporučená délka XC závodu podle kategorií – čas vítěze:Muži A, B, C a Junioři: do 90 minut
  Ženy A, B a muži D: do 75 minut
  Starší žáci: 30-40 minut
  Starší žákyně: 20-30 minut
  Mladší žáci: 20-30 minut
  Mladší žákyně: 15-20 minut
 • Pro juniory a juniorky (17-18 let) se doporučuje nepřekračovat maximální délku trati 50 km. V případě delšího závodu pořadatel může proto z kategorie „Ženy A“ oddělit závodnice do 18 let a vypsat jim samostatnou podkategorii nazvanou Juniorky. V tom případě se do poháru budou přidělovat body za obě tyto podkategorie (kratší do 18 let, delší od 19 let – obě dostanou body 30-25-21-18…..
 • Pořadatel závodu má právo poslat pomalejší závodníky do cíle předčasně – dle aktuálních podmínek na trati, počasí apod. Závodníci se zkráceným závodem budou ve výsledkové listině uvedeni vždy až za těmi, kteří jeli celou/delší trať.
 • Pořadatel může závod v propozicích vyhlásit bez dětských kategorií. Pak ale nebudou tyto vynechané kategorie bodovány do poháru, i kdyby se pořadatel nakonec rozhodl dětem závod uspořádat.
 • Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem.

 

d)   Výsledkář

Výsledkář poháru má na starosti vkládání výsledků závodů do poháru a bodování závodníků v poháru, k tomu používá dostupné elektronické prostředky. V případě zjištění chyb či nedostatků ve výsledkové listině závodu výsledkář poháru toto konzultuje s pořadatelem závodu a má právo výsledky upravit tak, aby byly v souladu s pravidly poháru. Toto právo se vztahuje zejména na opravu zařazení závodníků kategorií.
Výsledkáři poháru jsou: Robert Navařík, Tomáš Linhart

e)   Protest

Proti výsledku, či průběhu závodu je možno podat protest u pořadatele závodu na patřičném formuláři (viz web- dokumenty) po skončení závodů případně u soutěžní komise zavody@spmtb.cz do 24h po zveřejnění výsledků na stránkách ŠP MTB. Dohodnuté opravy výsledků sdělí pořadatel závodu výsledkáři poháru. (podání protestu může pořadatel závodu v propozicích podmínit finančním vkladem, který propadá ve prospěch pořadatele při neuznání protestu)

f)     Soutěžní komise
Soutěžní komise poháru rozhoduje o případných sporech mezi závodníkem a pořadatelem a řeší penalizace v rámci ŠP MTB, například za nesportovní chování. Má konečné slovo ve všech rozhodnutích, která nejsou výše jmenována a předána do kompetence pořadatele závodu nebo výsledkáře poháru.

Mail soutěžní komise poháru: zavody@spmtb.cz

g)     Webmaster: Robert Navařík, Tomáš Linhart a Jirka Kessler (kontakt zavody@spmtb.cz)

7.      Kategorie.

Zařazení do kategorie je dle ročníku narození, nikoliv podle tříd, ani podle dožitého roku. Kategorie tudíž zůstává po celý rok shodná
Každý pořadatel může vyhlásit své kategorie dle uvážení, tyto však nebudou bodované do seriálu


 • Kategorie Věk Ročník narození
  Benjamínci (kluci a holky dohromady) 0-4 2019 a mladší
  Předžáci (kluci a holky dohromady) 5 – 7 let 2016 – 2018
  Malí žáci (kluci a holky dohromady) 8 – 10 let 2013 – 2015
  Mladší žáci, žákyně 11 – 12 let 2011 – 2012
  Starší žáci, žákyně 13 – 14 let 2009 – 2010
  Kadeti 15 – 16 let 2007 – 2008
  Junioři 17 – 18 let 2005 – 2006
  Muži A 19 – 29 let 1994 – 2004
  Muži B 30 – 39 let 1984 – 1993
  Muži C 40 – 49 let 1974 – 1983
  Muži D 50 – 59 let 1964 – 1973
  Muži E (nově od 2017) 60 a více let 1963 a starší
  Kadetky 15 – 16 let 2007 – 2008
  Ženy A (nově od 2017 sloučeno s Juniorkami) 17 – 39 let 1984 – 2006
  Ženy B 40 a více 1983 a starší

  platné pro sezónu 2023


 • Pořadatel má právo pro účely vyhlášení svého závodu přiřadit kategorii, ve které se nesejde minimální počet tří závodníků do kategorie nejblíže vyšší. Ovšem musí tyto závodníky ve výsledkové listině označit tak aby bylo možno takovéto závodníky regulérně obodovat v jejich správné kategorii do ŠP MTB.
Šumperský pohár horských kol © 2015
Denní centrum Pomněnka Šumperk; Pomněnka; 
Frontier Theme